(Raná) dvojjazyčnost přináší mnoho výhod!

Děti si osvojují druhý jazyk až do puberty zcela přirozeným způsobem, pokud se jazyk používá pravidelně v komunikaci s jedním z rodičů nebo alespoň v určitých každodenních situacích. Bez problémů se naučí mluvit jako rodilý mluvčí. Je to výjimečná šance, které je třeba využít!

Vědecké výzkumy prokazují, že děti, které vyrůstají dvojjazyčně, mají lepší kapacity paměti než vrstevníci vychovávaní v jednom jazyce a velice dobrou schopnost zvládat souběžné úkoly s vysokou měrou soustředěnosti. Kromě toho mají nejlepší předpoklady naučit se další jazyky.

Dvojjazyčnost a dvojkulturnost otevírají dveře po celý život – ve vzdělávání, při studiu, na mezinárodním pracovním trhu a rovněž v soukromém životě.