(Wczesna) dwujęzyczność się opłaca!

Dzieci mogą nauczyć się drugiego języka w naturalny sposób – pod warunkiem, że język ten jest używany regularnie w konkretnych codziennych sytuacjach lub przez jednego z rodziców. W ten sposób dzieci są w stanie opanować ten język na poziomie języka kraju zamieszkania.

Należy skorzystać z tej szansy.

Z badań wynika, że dwujęzyczne dzieci mają lepszą pamięć i posiadają większą zdolność koncentracji podczas wykonywania dwóch zadań jednocześnie niż ich jednojęzyczni rówieśnicy. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzieci dwujęzyczne będą lepiej sobie radzić z nauką kolejnych języków.

Dwujęzyczność i dwukulturowość dają wiele możliwości we wszystkich dziedzinach życia - w edukacji, w karierze i w życiu prywatnym.