Impressum

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Webové stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Číslo projektu: 511788-LLP-1-2010-1-DE-KA2-KA2MP

 

 

Projekt koordinuje Lehrzentrum Sprachen und Kulturen (LSK) na TU Dresden.

Vedoucí projektu:
Antje Neuhoff - E-Mail: antje.neuhoff@tu-dresden.de

Koordinace:
Karin Schöne - E-Mail: karin.schoene@tu-dresden.de

Adresa:

TU Dresden
Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
Seminargebäude 1
Zellescher Weg 22, Raum 01

Adresa:

TU Dresden
Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
01062 Dresden

Telefon: + 49 (0)351/463-32669
Fax: + 49 (0)351/463-37218