O Heuropie!

Co to jest Heuropa! i dla kogo została opracowana?

Dzięki Heuropie! dzieci z rodzin dwujęzycznych uczą się (drugiego) języka ojczystego poprzez zabawę. Heuropa! oferuje materiały dla trzech różnych grup wiekowych od przedszkola aż po okres dojrzewania. Ponadto rodzice i nauczyciele mogą sami przygotować indywidualne kursy dla swoich dzieci i uczniów korzystając ze wszystkich materiałów dostępnych w portalu. Interaktywne edukacyjne gry językowe, bogate ilustracje, fantazyjne historyjki i sytuacje językowe zapraszają do nauki, ćwiczenia wymowy i sprawności mówienia.

Heuropa! to zestaw gier z wyobraźnią i bez przemocy. W ten sposób wczesna nauka języka staje się miłym i bezstresowym oraz pełnym sukcesów doświadczeniem.

Heuropę! opracował międzynarodowy zespół renomowanych ekspertów, naukowców, nauczycieli, programistów i grafików. Projekt Heuropa! powstał przy wsparciu Unii Europejskiej.

Jaka jest koncepcja Heuropy?

Chcemy, by młodzi ludzie uczyli się języka z własnej woli i dla przyjemności. To istotny warunek opanowania języka w sposób biegły.

W związku z tym stawiamy na:

  • nagradzanie i motywację w czasie gry,
  • ilustracje z ciekawymi szczegółami i krótkimi hisotryjkami, które nie tylko pobudzają wyobraźnię, ale także zachęcają do mówienia,
  • mnóstwo materiału językowego - do słuchania a dla starszych także do czytania, – który umożliwia samodzielne odkrywanie reguł słowotwórstwa i struktur językowych

Chcemy, by nasze materiały wykorzystywane były regularnie na zajęciach (w sobotnich szkółkach językowych). W tym celu oferujemy arkusze z ćwiczeniami zawierającymi sytuacje i postaci z gier.

Początki

W analizie potrzeb ustaliliśmy, na jakie sprawności językowe powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób rodzice wspierają naukę języka u swoich dzieci oraz jakich materiałów i jakich rodzajów ćwiczeń sobie życzą.

Podsumowanie wyników ankiety.

Analiza wyników na tle dyskusji o dwu- i wielojęzyczności (wersja w języku niemieckim)

Przy wyborze tematów dla poszczególnych grup wiekowych kierowaliśmy się planami ramowymi nauczania dla polskich szkół za granicą oraz „Czeskich Szkół bez granic”.

Wszystkie gry edukacyjne zostały dokładnie opisane i mogą zostać wybrane według tematu, sprawności językowej, celu dydaktycznego (np. pozdrowienia, pisanie pocztówki) oraz charakterystycznych struktur językowych.

Do góry